בית צדוק

שושלת כוהנים גדולים , שאביה הראשון הוא צדוק , בן זמנם של דוד ושלמה . נתקיימה במשך כל ימי הבית הראשון ובמשך רוב ימי הבית השני ( המאות ז י -ב י לפני סה"נ . ( הגיעה לשיא השפעתה בשלהי השלטון הפרסי ( המאות הד י והג י לפני סה " נ , ( כאשר קיימה בידיה את המנהיגות המדינית הרשמית של החבל האוטונומי של יהודה . לפחות אחד מכוהניה — חזקיהו — גם טבע מטבעות הנושאות את שמו . משפחה זו הוסיפה ליהנות מהוקרת העם ולהנהיג את יהודה האוטונומית גם בימי _השילטון ההלניסטי . ברם , הצטרפותם של חלק מבניה למתייוונים ערערה את אמון העם בה והשמיטה את הנהגת יהודה מידיה . בראש המרד ביווניס הסורים התייצבה משפחת כוהנים אחרת — משפחת "החשמונאים — והיא גם שקיימה בידיה את הנהגת המדינה היהודית העצמאית שקמה בעקבותיו ואת הכהונה הגדולה בה , עד שנלקחו שתיהן מידיה על ידי שלטון נוכרי . ככל הנראה מילאו כוהנים שהתייחסו על בית צדוק תפקיד נכבד בגיבוש כת ים המלח , שכתביה נתגלו בראשית שנות החמישים . על כך מעיד בייחוד "ספר ברית דמשק " שהוא מעין תקנון של חברי הכת שנאלצו להימלט מן הארץ ולקבוע ישיבתם בדמשק . סברה רווחת היא , כי גם כת הצדוקים קש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור