בית מדרש

בית שנועד ללימוד תורה . שימש גם כמקום לתפילה וכבית ועד לענייני ציבור . האגדה הפליגה ותיארה את שם וע _3 ר כראשונים שהקימו בית מדרש , שבו למדו אבות האומה . בסוף ימי בית שני היו בתי מדרשות ללימוד תורני לתלמידים מבוגרים , ואליהם באו ללמוד גם מבוגרים שתורתם עראי . כאן נתלבנו ונקבעו הלכות רבות . בימי הביניים התרכזו בבית המדרש המוסדות התורניים למבוגרים , והוא שימש אכסניה לישיבות ולאותם שתורתם אומנותם . בדורות אחרונים ניטשטשו הגבולין שבין בית הכנסת לבית המדרש , ומרבית בתי הכנסת משמשים גם כמקום ללימוד תורה למי שאין תורתו אומנותו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור