בית לאמי

"בהצהרת בלפור בא לראשונה , בחינת חידוש בחוק הבינלאומי , הביטוי 81 110110 ת 8 ! 10 א שתורגם : בית לאומי . וכך נאמר בהצהרה : "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי יהודי _בארץ ישראל . " מפאת חידושו ניתן המונח לפרשנויות שונות ואפילו נוגדות . הציונים ומצדדי • הציונות פירשוהו שארץ ישראל היא הבית הלאומי של עם ישראל , כלומר מדינת היהודים . ואילו לדעת מתנגדי הציונות ויריביה פירושו של המונח הוא : בית לאומי ליהודים בתוך ארץ ישראל , ואין כאן שום כוונה לא לארץ ישראל כולה ולא לרוב יהודי בארץ , אלא מיעוט לאומי , שיש לו בית במדינה זו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור