בית יוסף

פירוש , הערות ותוספות רבות שכתב ר י יוסף "קארו , בעל ה"שולחן ערוך , " "ל"ארבעה טורים " של ר י יעקב בן אשר . ב " בית יוסף " באים כל הדינים ואסמכתותיהם בדברי התלמוד והפוסקים . נתחבר בכיריה שעל יד צפת בשנים . 1524-1522 בספרו "שולחן ערוך " מביא ר י יוסף קארו את הדינים ללא ציון מקורותיהם ואסמכתותיהם הספרותיות , ולמעשה הוא קיצורו הפופולארי של "בית יוסף . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור