בית חוניו

בית המקדש שבנה חוניו בן הכוהן הגדול בעיר לאונטופוליס שבמצרים , באמצע המאה השנייה לפני סה " נ ( ימי תלמי וקליאופטרה . ( את הקמתו תלו בכמה סיבות אפשריות : ( א ) גזירות אנטיוכוס והמלחמות גרמו לטומאת המקדש בירושלים , וממילא פסקה העלייה לרגל אליו . הקימו , איפוא , מרכז חילופי לו , כביכול . ( ב ) חז " ל מסרו כי * _שמעון הצדיק , שהיה כוהן גדול , ציווה בשעת פטירתו למנות את בנו הצעיר חוניו לכוהן גדול במקומו , אך הלה חלק כבוד לאחיו הגדול , שמעי , להיות כוהן גדול . אחר כך נתחרט וניסה להשיב את הנעשה במרמה . הוא ביקש כביכול ללמד את שמעי לבישת בגדי כהונה גדולה והטעהו והלבישו בגדים שאינם בגדי כהתה והביאו למזבח להקריב , אך הלך והודיע לראשי הכוהנים כי שמעי עושה לעג מן הכהונה . רצו להרגו וסיפר להם את המעשה שעשה חוניו . באו להרוג את חוניו אך הלח ברח לאלכסנדריה ובנה שם בית מקדש ( מנחות קט ע " ב . ( ( ג ) חוניו שאף להקים מרכז דתי ליהודי התפוצות , בצד המקדש שבירושלים . מקדש חוניו דמה במראהו למקדש שבירושלים , והקריבו בו קרבנות . חכמים נחלקו לגבי ערכו . מקדש חוניו נתקיים מאתיים שנה בקירוב ונסגר במצוות _אסגסיא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור