ביתוסים

כת דתית מדינית בשלהי ימי הבית השני . _95 רה "בשכר ועונש , "בתחיית המתים "ובתורה שבעל פה . חכמים אמרו כי בייתוס וצדוק היו שני תלמידים של אנטיגנוס איש סוכו , אשר יצאו לתרבות רעה . מהם צמחו הבייתוסים והצדוקים ( אבות דרבי נתן ה , ב . ( ואמנם לצדוקים היו השקפות זהות , עד שיש סבורים כי למעשה חד הם , ומקור שמם בשמו של ראש הצדוקים שמעון בן בייתוס , הכוהן הגדול שהורדוס מינה . אחרים רוצים לפרש כי השם מורכב מראשי תיבות : בית איסי , דהיינו "איסיים . הבייתוסים היו מאצילי היהודים . הם נידחו על ידי "הפרושים ועל ידי העם מחמת גסותם ויהירותם . מאז המרד הגדול שוב אין שומעים עליהם יותר דבר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור