בית הלל ובית שמאי

שתי אסכולות בתקופת המשנה . מייסדיהן זוג החכמים הילל ושמאי ( המאה הראשונה לפני סה " נ . ( בית הילל נודעו כמקילים אל בדין וכמתונים , בעוד שבית שמאי היו מחמירים כדין . "בית שמאי אומרים : י _^ ה ( כלומר : אל יורה ) אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר . ובית הילל אומרים : לכל אדם ישנה " ( אבות דרבי נתן נוסח ב , ג . ( הם נחלקו בהרבה שאלות עקרוניות ובכשלוש מאות הלכות . בדרך כלל נקבעה הלכה לפי בית הילל , לפי שהם היו רוב . ברם , אירע פעם אחת ש " נימנו , ורבו בית שמאי על בית הילל ושמונה עשר דבר גזרו בו ביום " ( משנה שבת א , ד , ( כלומר הכריעו כבית שמאי . אלא שעדיין לא כפו הלכה על העם , וכל "הרוצה לעשות כדברי בית שמאי — עושה , כדברי בית הילל — עושה " ( עירובין ו ע " ב , ( ובלבד שיהיה עקיב ולא יחפש קולות ( הקלות ) של כל צד . ביבנה קבעו : "לעולם הלכה כבית הילל" ( עירובין יג ע " ב . ( ועוד אמרו : "כל העובר על דברי בית הילל חייב מיתה " ( ירושלמי ברכות פ " א הלכה ד . 1 המחלוקת ביניהם היתה לגופה ולא מחלוקת אישית , ומעבר לה שררו ברוב המקרים יחסי ידידות וקשרי נישואין , "ללמדך שחיבה ורעות נוהגים ז...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור