בית דין

מצווה מן התורה למנות בית דין בכל עיר , ככתוב : "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך " ( דברים טז , יח . ( רק מימי בית שני ידוע לנו על מערכת מגובשת של בתי דין . בין דין של שלושה שבכל עיר עסק בדיני ממונות , כגון הלוואות , גניבות , גזלות וחבלות וקנסות ועוד . בית דין עירוני של עשרים ושלושה דיינים ' ) סנהדרין קטנה ) עסק בדיני נפשות , ועוד . בית דין הגדול שבירושלים , בן שבעים ואחד ( סנהדרין גדולה , ( ישב בלישכת הגזית שבמקדש . בראשו עמדו נשיא ואב בית דין , וממנו יוצאת תורה לכל ישראל . עסק בנושאים ממלכתיים ( מינוי מלך , כוהן גדול , סנהדרין , הכרזת מלחמה וכל כיוצא באלה , ( קבע תקנות והלכות . כן היה פוסק מכריע בשאלות שבתי דין אחרים נחלקו בהן . אחרי חורבן בית שני פעלה הסנהדרין הגדולה מחוץ לירושלים , אלא שסמכויותיה צומצמו לדיני קנסות , ממונות , סמיכת חכמים ועיבור השנה . בתי דין יהודיים היו קיימים בכל הדורות ובכל תפוצות ישראל . בבבל פעלו בתי דין ליד ראשי הגולה וליד הגאונים . לימים היה מקובל בית דין מקומי של שלושה דיינים בראשות רב הקהילה ( נקרא על שום כך אב בית דין — אב " ד . ( סמכויות בית הדין בגולה ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור