בית דוד

שושלת המלוכה מצאצאי "דוד המלך , שמלכה ארבע מאות ועשרים שנה 1006 ) בקירוב 587- לפני סה " נ . ( שבעים שנה מתוכן מלכו על כל ישראל , ומאז נתפלגה המלוכה בימי רחבעם — על יהודה ובנימין בלבד . עשרים ואחד מלכים מלכו מדוד עד צדקיהו . דוד ושלמה הרחיבו את הממלכה והביאו לשיגשוג כלכלי ודתי . מלכים בולטים בשושלת היו גם יהושפט , עוזיהו , חזקיהו ויאשיהו . אחרון המלכים , צדקיהו , מרד נכבל . כתגובה למרד צרו הבבלים על ירושלים , פרצו לתוכה והחריבו את בית המקדש הראשון . מוסדות הנהגה אחרים מתייחסים גם הם על בית דוד : זרובבל , ממנהיגי שיבת ציון היה מזרע המלוכה . הנשיאים שבארץ ישראל מאז הילל הזקן מתייחסים על בית דוד . הוא הדין בראשי הגולה שבבבל , שהיו מצאצאי המלך _יהויכין . הגאולה המיוחלת תבוא באמצעות "משיח בן דוד . בתפילה ובברכת המזון מתפללים על מלכות בית דוד שתחזור ותיכון במהרה . גם הנוצרים חולקים כבוד רב לבית דוד . הברית החדשה מייחסת את ישו על זרע נתן בן דוד המלך ( לפי מסורת ישראל יהיה המשיח מזרע שלמה בן דוד דווקא . ( כמה שושלות של מלכים נוכריים טענו כי מוצאן מבית דוד . מלכי חבש ( מייחסים עצמם אחר שלמה המל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור