בירוביג'אן

מחוז במזרח הרחוק הסובייטי , שילטונות ברית המועצות ייסדו בו בשנת 1934 גליל אוטונומי יהודי . היידיש הוכרה כאן כלשון רשמית שנייה ולמחוז ניתן ייצוג 9 רלמנטארי . על ידי תוכנית זו ביקשו הסובייטים להקל את בעייתם של היהודים שלא השתלבו במשק הכללי , למצוא תחליף לציונות , לזכות בתמיכה כספית ומדינית של יהודי העולם וליישב חבל ארץ שומם בגבול הרגיש עם מנצ י וריה , שהיתה אז בשליטה יפנית . התוכנית עוררה סערה בדעת הקהל היהודית , ובצד האהדה שזכתה בה היא נתקלה גם בהתנגדות חריפה . עם זאת , יהודים רבים בעולם תרמו למענה סכומים נכבדים , וגם הממשלה העמידה לרשות המתיישבים אמצעים רבים . בשנים הראשונות הגיעו לבירוביג י אן 20 , 000 מתיישבים יהודים , אך מחציתם חזרו לרוסיה האירופית . במיפקד שנעשה ערב מלחמת העולם השנייה נמנו במחוז 23 , 000 יהודים שהיו כחמישית מן האוכלוסיה . בשנת 1953 היו במקום 33 , 000 יהודים כקירוב , כרבע מכלל האוכלוסיה , ולהם רשת בתי ספר יידישאיים , עיתון , תיאטרון , ושעות שידור ביידיש . אך מאז הלך היישוב היהודי בבירוביג י אן ודעך . בשנת 1975 היו בה 11 , 000 יהודים — כשישה אחוזים מכלל האוכלוסיה , ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור