בין כסה לעשור

כינוי לעשרת ימי התשובה שמראש השנה ליום הכיפורים . על ראש השנה נאמר : "תקעו בחודש שופר ל ? סה ליום חגנו " ( תהילים פא , ד . ( ויום הכיפורים חל בעשור לחודש השביעי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור