בין השמשות

השעה שבין סוף היום לתחילת הלילה , כלומר הזמן שבין ודאי יום לוודאי לילה . תחילתו עם היראות כוכב אחד וסופו כשנראים כשמיים שלושה כוכבים בינוניים . מבחינת ההלכה פרק הזמן הקצר הזה הוא ספק יום ספק לילה , ולפיכך מחמירים בדינו . דרך משל , איסורי שבת כבר חלים משקיעת החמה ומותרים רק לאחר צאת הכוכבים שלמחרת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור