בין המצרים

כינוי לג י השבועות שבין -שבעה עשר בתמוז לתשעה באב , על שם הכתוב : " כל רודפיה השיגוה בין המצרים " ( איכה א , ג . ( קרויים גם "תלתא דפורענותא , " על שום _שמפטירין בשלוש השבתות הללו שלפני תשעה באב בענייני הפורענות ועונש הממרים על דבר ה י . בשלושת השבועות הללו נוהגים אבילות . אין נושאין בהם נשים , אין עושים סעודות של שמחה , אין לובשים בגד חדש . בתשעת הימים שמראש חודש אב יש הנוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין ואין מסתפרים ואין מתגלחים בהם . בתימן אכלו בשר ושתו יין עד ערב תשעה באב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור