בימה

דוכן גבוה במרכז בית הכנסת . מוצב עליו שולחן המיועד "לקריאת התורה וההפטרות והמגילות . נקרא גס אלמי >? ר . הבימה משמשת גם מקום לנשיאת דרשות . אצל עדות המזרח היא משמשת גם בתור תיבה לשליח הציבור ( בתימן לא היתה קיימת בימה כלל . ( אצל קצת מן האשכנזים עומד החזן בקבלת שבת על הבימה . תחילה היו המתפללים יושבים מסביב לבימה כשפני הכל מכוונים אליה . כך אצל עדות המזרח עד היום . באשכנז איבדה הבימה את מרכזיותה והכל יושבים כשפניהם אל ארון הקודש ואל העמוד של החזן שלידו . הריפורמים הרחיקו לכת , ובהשפעת הכנסיה העתיקו את מקום הבימה מאמצע בית הכנסת לחזיתו , סמוך לארון הקודש . הדבר עורר פולמוס רב , ומקומה של הבימה במרכז בית הכנסת הפך להיות אבן בוחן לגבי מידת הדבקות בדת של מתפללי בית הכנסת . לפיכך מקפידים החרדים הרבה על מיקומה של הבימה בבית הכנסת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור