ביל"ו

ראשי תיבות של "בית יעקב לכו ונלכה " ( ישעיהו ב , ה . ( אירגון נוער יהודי לאומי ברוסיה שחבריו היו בעיקר סטודנטים . נוסד לאחר הפרעות של שנת 1881 לשם הקמתה בארץ ישראל של מושבה חקלאית למופת , הבנויה על יסודות קואופרטיביים סוציאליים . לתנועה הצטרפו כחמש מאות חברים , אולם רק מקצתם עלו לארץ . בקיץ 1882 הגיעו ארבעה עשר ביל"ויים ראשונים " ) העלייה הראשונה . (" תחילה עבדו במקווה ישראל , אך לא נקלטו יפה . ד י יחיאל מיכל פינס היה פטרונם ודאג להעביר כמה מהם לעבודה בירושלים . קצתם אכן הלכו לירושלים . הס קראו עצמם שה " ו ( נוטריקון : שיבת החרש והמסגר — על שם הפסוק במלכים ב כד , טז . ( לאחר זמן קצר נתפזרו . האחרים , בראשות ישראל בלקינד , הלכו לראשון לציון . כאן עבדו בחקלאות . משבאו עוד חברים הגיע מספרם לחמישים . פינס הצליח לרכוש  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור