בטלבששים

דבר האסור באכילה כשהוא מתערב בתוך דבר המותר , ושיעורו של הדבר האסור הוא אחד משישים מן הדבר המותר , התירו החכמים את כל התערובת . אם השיעור גבוה יותר , כל התערובת אסורה . כך אם נתערבה חתיכת בשר קטנה של טריפה בתוך שישים חלקים של בשר כשר , כל התערובת מותרת באכילה . מן התורה האיסור בטל ברוב , כלומר אם הכמות המותרת גדולה מן האסורה , אך החכמים הם שהחמירו וקבעו כי באחד לשישים נעלם טעמו של המאכל האסור . מכאן נתקבל בהשאלה הניב "בטל בשישים " לציין כמות שאינה ניכרת . בעבורם אדמה , והם ייסדו את המושבה גדרה . זו התפתחה לאט לאט תוך קשיים . תרומתם של הביל"וייס היתה , איפוא , קטנה בתחום המעשה , אך הם היו חלוצים בתחום הרעיוני . הם היו מבשרי רעיון ההתיישבות הקואופרטיבית הסוציאלית , לחמו למען השפה העברית והחינוך העברי והיו בין המתמרדים בפקידות האנטי לאומית של הברון _לרוטשילד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור