בטחון

מושג בתורת המוסר , שמשמעו אמונה בלתי מעורערת בחסדי ה י ובהשגחתו , וכי ה י צדיק בכל מעשיו . הביטחון מעניק ליהודי כוח לשאת את הסבל והעוול , משום שסוף הצדק האלוהי לנצח , ככתוב : "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע , כי אתה עמדי" ( תהילים כג , ד , ( וכן : "ברוך הגבר אשר יבטח בה י והיה ה י מבטחו " ( ירמיהו יז , ז ) ועוד הרבה כיוצא באלה . בספרות היהודית לדורותיה מדובר על ערך הביטחון . הרעיון התפתח בספרות המוסר של ימי הביניים . אחד מעשרת שעריו של הספר "" חובות הלבבות " מוקדש לנושא הביטחון . גם הרמב " ן כתב את "ספר האמונה והביטחון . " תנועת "החסידות העלתה את הביטחון לערך מרכזי ביהדות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור