בחירה חפשית

יכולת האדם לעשות את מעשיו על פי רצונו שלו , ללא התערבותם של כוחות עליונים ( _אינדטימיניזם . ( הפילוסופים היווניים , ובעקבותיהם "הצדוקים בישראל , טענו שאין לאדם חופש בחירה , אלא כל מעשיו מונחים על ידי גזירה מלמעלה ( דטרמיניזס . 1 כנגד זה אומרת התורה : "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב , ואת המוות ואת הרע ... ובחרת בחיים " ( דברים ל , טו-יט . _( אמנם האל , הכל יכול , יודע מראש במה יבחר האדם , אך אין הוא מתערב בכך , כנאמר : "הכל צפוי ( על ידי הבורא ) והרשות נתונה " ( אבות ג , טו , 1 וכן "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים " ( ברכות לג ע " ב . 1 שאלת הבחירה החופשית העסיקה את היהודים עוד מימי הנביאים ואחריהם בן סירא , פילון , רס " ג ( ב " אמונות ודעות , (" רבנו בחיי _" ) ב " חובות הלבבות , (" הרמב " ם , רלב " ג , חסדאי , קרשקש ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור