בוררות

• בית דין שחבריו נבחרים על ידי בעלי הדין עצמם . המשנה כבר מכירה בזכותם של בעלי הדין לבחור להם דיינים : "דיני ממונות בשלושה [ דיינים . [ זה בורר לו אחד וזה בורר לו אח 2 ושניהם בוררין להן עוד אחד " ( סנהדרין ג , א . ( מכאן נובע הכינוי זבל"א , שהוא נוטריקון של "זה בורר לו אחד . " לכל אחד מן הצדדים זכות להסתייג מן הדיין שמשנהו ברר . לגבי השלישי לא ברור אם שני הדיינים הס שבוחרים אותו , או ששני בעלי הדין . ההלכה נפסקה ששני הדיינים בוחרים אותו . במשנה אף נזכרים שטרי בוררין , כלומר , שטרות שבעלי הדין חותמים עליהם שיצייתו להכרעת הבוררים . בית דין של הבוררים , שהוא מעין ערכאה שיפוטית , נוצר בישראל במקומות ובימים שלא ניתן להם להעמיד בתי דין משלהם . במקומות שזכו לאוטונומיה וניתן להם להקים בתי דין , כגון בבבל או בספרד , לא נתפתח מוסד זה של זבל"א וזבל"א .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור