בוכנולד

מחנה ריכוז גדול בגרמניה הנאצית . הוקם בשנת 1937 ופעל עד תום מלחמת העולם השנייה בשנת . 1945 הוקם תחילה כמחנה לעבודות כפייה בתעשייה וכבית סוהר למתנגדי המשטר . לימים הפך למחנה ריכוז והשמדה לעצירים מכל ארצות הכיבוש הנאצי שבאירופה . לכתחילה נועד המקום להכיל 30 , 000 איש בקירוב , אך בשנת 1945 נדחסו לתוכו . (!) 98 , 000 מתוך כ 240 , 000 עצורים ששהו במחנה במהלך המלחמה הושמדו 60 , 000 בקירוב ברעב , במחלות ובהרג המוני . מהם כ 35 , 000 ילדים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור