בה"ב

שלושת ימי השבוע — שני , חמישי ושני — שנקבעו כתענית פעמיים בשנה : בשבוע שלאחר ראש חודש מרחשוון ובשבוע שלאחר ראש חודש אייר . יש אומרים שהתעניות נקבעו לאחר החגים "סוכות -ופסח כדי לכפר על עבירות שנעשו בהם מתוך שמחה יתרה . ויש אומרים שהתעניות נקבעו בהקשר לעונות החקלאיות — לפני בוא הגשמים ולפני בוא הקיץ — להתפלל שלא תילקה התבואה . בשבת שלפני התעניות מברכים בבית הכנסת את המקבלים על עצמם לצום , ובימי התענית אומרים "" סליחות " המיוחדות ליום . בהרבה קהילות כבר לא נהוגות תעניות אלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור