בבא קמא

המסכת הראשונה בסדר "נזיקין . פירוש השם הוא : השער הראשון . היא עוסקת בדיני נזיקין במשמעם המצומצם , כלומר , בהגדרת כללי הנזקים ותחילה ב " ארבעה "אבות נזיקין , " לאחר מכן בנזקים ישירים ובלתי ישירים , בנזקים שגרם אדם לחברו , בגניבה , בחבלה ובגזל . למסכת בבא קמא גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור