בבא מציעא

המסכת השנייה בסדר נזיקין . פירוש השם הוא : השער האמצעי . בבא מציעא היא השער האמצעי שבין השער הראשון — "בבא קמא — ובין השער האחרון — בבא בתרא . המסכת עוסקת בדינים הנוגעים לסכסוכי ממון שמקורם בתביעות הדדיות , בסכסוכי עבודה ובמילוות . היא עוסקת גם במה שמכונה "דיני שומרים " כלומר , באחריותו של אדם לחפציו של חברו המצויים ברשותו . שומרים אלה רמוזים בתורה : שומר חינם , שומר שכר , שוכר ושואל . אף באים במסכת דיני הונאה , דיני ריבית , דיני פועלים , זכויותיהם וחובותיהם . למסכת בבא מציעא גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור