אתיופיה

ידוע שיהודי אתיופיה יושבים שם קרוב לאלפיים שנה , אולם יש השערות רבות וסותרות לגבי מקורם ולגבי מספרם . לפי מסורתם הם צאצאי מנליק , המלך הראשון של חבש , בנם של מלכת שבא "ושלמה המלך . השערה אחרת טוענת שהגיעו לחבש במאות האחרונות לפני סה"נ מדרום מצרים , ואחרים מניחים שבאו במאה החמישית לסה"נ , בקירוב , מדרום ערב . לאחרונה סוברים שיהודי אתיופיה הם מצאצאי מומרים שאיבדו כל קשר עם הזרם המרכזי ביהדות עוד לפני "שההלכה התגבשה לדמותה הנוכחית ( בתקופת • המישנה . ( לשונם אמהרית , אולם הם מתפללים וקוראים את כתבי הקודש בלשון געז . בבית התפילה שלהם יש מזבח שעליו מקריבים קורבנות וכן פינת "• קודש הקודשים , " המיועדת "לכוהנים בלבד . הם מקיימים את מצוות המילה , טהרת המשפחה , מקפידים על שמירת השבת ועל ישחיטה כשרה , ומכירים , בשינויים , את רוב חגי ישראל : פסח , שבועות , סוכות ויום כיפורים . מאידך גיסא אינם יודעים דבר על מצוות יתפילין , ימזוזה יוציצית , אין הם חוגגים את חנוכה ואת פורים , והמישנה יוהתלמוד זרים להם . יהודי אתיופיה " ) הפלאשים — ( " קהילת בית ישראל — חיים בעיקר בכפרים בחבל גונדר . במספרם חלו שינוי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור