אתחלתא דגאלה

בארמית : התחלת הגאולה , כינוי לשלב האחרון שלפני הגאולה השלימה . בתלמוד מסופר כי תהיה זו תקופה של מלחמות קשות וייסורים . לפיכך ראו ישראל את הצרות שהתרגשו עליהם במשך הדורות באתחלתא דגאולה . הציונות הדתית רואה את חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ואת הקמת מדינת ישראל באתחלתא דגאולה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור