אתב"ש

היפוך של אותיות הא " ב — האות א' מתחלפת ב ת , ' ב' ב ש , ' ג' ב ר' וכן הלאה . מוזכר כבר אצל הנביאים : ששד במקום בבל ( ירמיהו כה , . ח נא , מא ) לב קמי — במקום כשדים ( שם נא , א . ( פייטנים ערכו לפעמים את החרוזים בסדר אתב " ש . אתב " ש אף משמש לקביעת ימי השבוע שמועדי ישראל חלים בהם על פי ימי הפסח : א-ת : היום בשבוע שחל בו אי של פסח לעולם יחול בו תשעה באב הבא . ב-ש : ב' של פסח — שבועות . ג-ר : ג' של פסח — ראש השנה . ד-ק : די של פסח — קריאת התורה = ) שמחת תורה . ( ה-צ : ה' של פסח — צום ( כיפור . ( ו-פ : ו' של פסח — פורים שעבר . ובדורנו הוסיפו : ז-ע : ז' של פסח — ( יום ה ) עצמאות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור