"אשת חיל" בתוך איור על גבי צלחת נישואין מאיטליה, תקופת הרניסאנס