אשת חיל

- " פרק לא שבמשלי מפסוק י ואילך . מזמור בסדר הא " ב , המונה שבחיה של האישה הטובה . יש הנוהגים לאמרו בליל שבת לפני הקידוש כהוקרה לאם המשפחה . ספרדים אומרים אותו גם בתפילת "השכבה לאישה שנפטרה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור