אשר יצר

ברכה שאומר אדם לאחר שעשה את צרכיו ונטל את ידיו . זו ברכת שבח לבורא "אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים , חלולים חלולים " ואשר גלוי וידוע לפניו "שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד . " הברכה נוסחה בתקופת התלמוד ( ברכות ס ע " ב . _(  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור