אשרי

מזמור קמ " ה שבתהילים הנאמר ג' פעמים ביום בתפילה . ( א ) "בפסוקי דזימרא ; ( ב ) בקדושה דסידרא "" ובא לציון " שבסוף תפילת שחרית ; ( ג ) בראשית תפילת "מנחה . הוסיפו לפרק זה שני פסוקים והם "אשרי יושבי ביתך , " ממזמור פד , ה , ו"אשרי העם שככה לו " מסוף מזמור קמד , הרצוף לפרק "תהילה לדוד . " חז " ל אמרו : האומר ג' פעמים ביום "תחלה לדוד" מובטח לו שהוא בן העולם הבא ( ברכות ד ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור