אשמנו

תפילת "וידוי על חטאים בסדר הא " ב שהראשון שבהם הוא "אשמנו . " כוללת כ " ד תיבות _כצבאות ת' באים שלושה פריטי חטא . יש נוהגים לחכות על חלב בכל תיבה שאומרים , לסמל שהחטא נובע מהרהורי חלב . בנוסחים אחדים אומרים "אשמנו " בימי החול לפני תחנון של שחרית ומנחה . בנוסח עדות תימן בתקופות מאוחרות ובנוסח אשכנז — רק בשחרית של שני וחמישי . כן אומרים "אשמנו" כל אימת שאומרים "סליחות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור