אשכנזים

תחילה כינוי ליהודי גרמניה וצפון צרפת , ומן המאה הט " ז גם ליהודי מזרח אירופה , הקשורים במבטא , בנוסח התפילה ונעימותיה , במנהגים וכן בלשון הדיבור שהיתה אצל רובם "יידיש . מקור השם מ"זאכשן " = ) סאכסומה , ( שחילוף אותיותיו אשכנז , שם המופיע במקרא . צאצאי יהודים אלה , שהיגרו בסוף המאה הי " ט ובמאה הכ' לכל רחבי העולם מכונים אף הם אשכנזים . בארץ ישראל כמעט לא נמצאו יהודים אשכנזים עד אמצע המאה הי " ח . מאז הלך וגדל מספרם בקצב מהיר . באמצע המאה הי " ט כבר היו לרוב בקרב יהודי הארץ . לפני השואה היו האשכנזים כתשעים אחה בקירוב מכלל העם היהודי , וחיו בעיקר באירופה . כיום הם כשמונים אחוז הימנו ורובם שרויים באמריקה ובמדינת ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור