(רב) אשי

מגבשו ועורכו הראשי של "התלמוד הבבלי , יחד עם תלמידו האמורא רבינא . רב אשי עמד בראש ישיבת "סורא שבבבל קרוב לששים שנה ( ישיבת סורא כבר היתה בזמנו במתא מחסיא הסמוכה לסורא אך הוסיפה להיקרא בשמה . ( רב אשי התפרסם לא רק בגדולתו בתורה ובידיעותיו המקיפות אלא גם במידותיו התרומיות ובנכונותו לשוב ולבקר את מידותיו . מת בשנת 472 לסה " נ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור