ארח חיים

הראשון "מ " ארבעת הטורים " "וה " שולחן ערוך . " עניינו כשמו — הליכות חיי היום יום , סדר התפילות ודיני שבת ומועד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור