ארוסין

_בלפנים היו האירוסין בישראל "קידושין , שהאשה מתקדשת לבעלה בנוכחות שני עדים אך עדיין איננה נישאת לו . ארוסה כזאת היתה כאשת איש לכל דבר , לבד מזה שעדיין איננה חיה עם בעלה . "הנישואין נעשים במעמד של עשרה אנשים ונאמרות בהן הברכות המיוחדות להן . בימי קדם נהגו להשאיר את הכלה בבית הוריה שנים עשר חודש בין אירוסין לנישואין . כיום כולל טקס הנישואין את האירוסין והנישואין כאחד , והתקינו לקרוא את הכתובה כדי להפסיק ביניהם . בימינו הוסב השם אירוסין להכרזה שבני הזוג מכריזים כי הם עומדים להינשא . אצל קצת משפחות הדבר קשור עדיין בקבלת קניין • וב " תנאים , " כלומר , בסידור כל העניינים הכספיים הכרוכים בנישואי הזוג הצעיר . ביטול האירוסין נחשב בישראל כמעשה חמור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור