ארון הברית

הארון שעשה בצלאל במדבר לשם -לוחות הברית . נקרא גס "ארון האלוקים " ו " ארון העדות . " הוא הוצב -בקודש הקודשים שבמשכן . הונחו בתוכו הלוחות השניים שעשה משה ( דברים י , א-ה . ( יש אומרים שהלוחות ושברי הלוחות הראשונים מונחים בארון , ויש אומרים כי נוסף על אלה היה בתוכו גם ספר תורה ( בבא בתרא יד עמודים א-ב . ( -הכרובים סוככו בכנפיהם על הארון , ומבינותם היה הדיבור הנבואי מדבר אל משה . בשעת מסע המחנות היו הכוהנים מכסים את הארון לבל ייראה ונושאים אותו על כתפיהם בעזרת שני מוטות כדי שלא לגעת בו . הארון נסע לפני ישראל במדבר ובכניסתם לארץ . לפני כל מסע קרא משה תפילה מיוחדת : "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה : קומה ה ' ויפוצו אויביך " וגו י ( במדבר י , לה-לו . ( בכניסתם של ישראל לארץ ישראל נכרתו מי הירדן בבוא בהם הכוהנים נושאי הארון , והעם עבר בחרבה ( יהושע ג , יג-יז . ( בארץ ישראל הועבר הארון למשכן שילה , הוציאוהו למלחמה בפלישתים , נלקח בשבי והוחזר ( שמואל א , פרקים ד-ו . _( הארון הוסיף לנדוד עד שהעבירו דוד לירושלים ושלמה קבע את מקומו בבית המקדש . גורל הארון לא נודע . לפי מסורת אחת גנז אותו יאשיהו המלך ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור