ארגון צבאי לאמי (אצ"ל)

_אירגון מחתרת יהודי בארץ ישראל המנדאטורית . 11948-1937 ) הוקם על ידי רביזיוניסטים , חברי _- " בית " ר " ו " ברית החייל" — אירגון של חיילים יהודים משוחררים מצבאות אירופה . ראשיתו בשנת 1931 בפילוג -ב"הגנה , " כאשר קצת מפקדים וחברים שלא השתייכו לתנועת העבודה פרשו והקימו את " אירגון ב , " בראשותו של אברהם תהומי , שסולק מהיות מפקד סניף ירושלים של ה " הגנה . " בדצמבר 1936 מונה תהומי למפקד האצ " ל , כשהוא כפוף להוראותיו של -זי בוטינסקי . הימים ימי מאורעות הדמים . על פי צו המוסדות נקטה ההגנה קו של הבלגה , שהלם לדעתם גם את תביעות המוסר הבסיסי וגס את התנאים המדיניים . הרביזיוניסטים תבעו קו תקיף יותר נגד הערבים , אף דגלו בהתנגדות מזויינת נגד שילטונות המנדאט . ב 1937 חזר תהומי ל"הגנה , " ועמו כמחצית חברי האצ"ל , כאלף וחמש מאות במספר . באצ"ל חל פילוג . אותם שנשארו פתחו בנובמבר 1937 בפעולות נגד הערבים במקומות שונים בארץ . הבריטים הגיבו בחומרה . בעקבות התקפה על אוטובוס ערבי ליד ראש פינה נתפס שלמה בן יוסף , הוא נידון למוות ואף הוצא להורג ב 18 ביוני . 1938 הוא היה הרוג מלכות ראשון במאבקו של האצ"ל נגד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור