ארבע פרשיות

שם כולל לארבע שבתות מיוחדות בשנה . שתיים מהן לפני פורים ושתיים לפני פסח . בכל אחת מן השבתות הללו קוראים בתורה בפרשת השבוע הרגילה , ולמפטיר מוציאים ספר תורה נוסף וקוראים בו מעניינה של הפרשה . פרשת שקלים קוראים בשבת ראש חודש אדר או בשבת שלפניו אם הוא חל ביום חול . קוראים בספר שמות ( ל , יא-טז ) בפרשת ימחצית השקל , כזכר לכך שבמקדש היו משמיעין על השקלין באחד באדר , כדי שיגיעו לבית המקדש עד ראש חודש ניסן . בשקלים אלה , שהיו בני ישראל מביאים , היו לוקחים את קרבנות הציבור . קרבנות אלה היו באים רק מן הכספים שניגבו באותה שנה , שלעניין זה ראשיתה בחודש ניסן . פרשת זכור קוראים בשבת שלפני פורים . קוראים בספר דברים ( כה , יז-יט . ( עניינה מחיית זכר " עמלק . פרשת פרה קוראים בשבת שלפני פרשת החודש . קוראים מתוך ספר במדבר ( יט , א-כב ) בפרשת יפרה אדומה . כל זאת משום שבזמן שהמקדש היה קייס , היו הכל משתדלים להיטהר כדי שיוכלו לאכול קרבן פסח . פרשת החודש קוראים בשבת שלפני ראש חודש ניסן , או בראש חודש עצמו , אם הוא חל בשבת . קוראים בספר שמות ( יב , א-כ ) על חשיבותו של חודש ניסן ועל קרבן הפסח והלכותיו . שבתות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור