ארבע מיתות בית דין

ארבעה דרכי הוצאה לפועל של דין מוות שבית דין היה גוזר : ( א ) סקילה ; ( ב ) שריפה . עופרת רותחת , שהיו יוצקים ללוע פיו של הנדון ; ( ג ) הרג בחרבן ( ד ) חנק ברצועה . אף שרבות הן העבירות בתורה שחייבים עליהן מיתת בית דין , לא מיהרו חכמים לפסוק דין מוות ולהוציאו לפועל , עד שאמרו : "• סנהדרין ההורגת אחד בשבע שנים , ויש אומרים אחד בשבעים שנה - נקראת קטלנית " ( משנה מכות א , י . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור