ארבע כוסות

"בליל הסדר של פסח חייב כל אדם מישראל לשתות ארבע כוסות יין ולברך עליהן , כל אחת במקומה . כוס ראשונה בקידוש ; כוס שנייה לאחר אמירת ההגדה ולפני הסעודה ; כוס שלישית — כוס של "ברכת המזון ; כוס רביעית לאחר גמירת ההלל שבסוף הסדר . ובמשנה נאמר שאפילו עני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות ( משנה פסחים י , א . ( שתיית ארבע כוסות תלו חכמים בארבע לשונות של גאולה הנאמרות בשמות ( ה , ו-ז : ( י והוצאתי י - י והצלתי י — י וגאלתי י — י ולקחתי י . ויש שמוסיפים כוס חמישית ותולים אותה בכתוב י והבאתי י שבהמשכו של הפסוק .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור