ארבעים חסר אחת

ל"ט מלקות שמכים את העובר על לאו שבתורה . בכתוב נאמר : "והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר , ארבעים יכנו לא יוסיף " ( דברים כה , ב-ג . _( ולמדו חכמים שכוונת הכתוב היא עד ארבעים יכנו , כלומר ל"ט ( משנה מכות ג , 1€ אלא שזה המספר המירבי שסופג הלוקה , ורק חוטאים בריאים וחזקים עשויים לעמוד בכך . אחרים מקבלים מלקות לפי כוחם לעמוד בהן . גם מספר אבות המלאכה האסורות בשבת הן ארבעים חסר אחת ( משנה שבת ז , ב . ( ותפשה המשנה לשון זה , ולא אמרה אבות מלאכה שלושים ותשע , בעקבות המשנה שבמכות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור