ארבעה בנים

"בהגדה של פסח מובאת ברייתא : "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה : אחד חכם , אחד רשע , אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול . " בנים אלה שואלים את אביהם והוא משיב לכל אחד מהם לפי אופיו , העולה מדרך שאלתו . סיווגם של הבנים מבוסס על פסוקים מן התורה ( דברים ו , כ : שמות יב , וח שם יג , יד , שם יג , ח . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור