ארבע ארצות הקדש

כינוי לארבע ערים כארץ ישראל : ירושלים , חברון , טבריה וצפת . בערים אלה התרכז רוב היישוב היהודי בארץ ישראל במשך מאות בשנים עד תקופת התחייה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור