(ה)אקדמיה ללשון העברית

המוסד העליון ללשון העברית . ואלה הן מטרותיה של האקדמיה : ( א ) לעשות לכינוסו ולחקירתו של אוצר הלשון העברית לכל תקופותיה ושכבותיה ; ( ב ) לעשות לחקירת מבנה הלשון העברית , תולדותיו וגילגוליו ; ( ג ) לכוון את דרכי התפתחותה של הלשון העברית לפי טבעה , לפי צרכיה ואפשרויותיה בכל תחומי העיון והמעשה , באוצר המלים , בדקדוק , בכתב , בכתיב ובתעתיק . תקנות האקדמיה ודרכי פעולתה מעוגנות בחוק . היא הוקמה באורח רשמי בשגת 1953 כהמשכו של ועד הלשון , שהיה קיים מאז ראשית המאה העשרים . האקדמיה מוציאה פירסומים שונים ובין היתר עוסקת בהכנתו של המילון ההיסטורי של הלשון העברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור