אקדמות

פיוט בארמית , בן תשעים בתים , המשמש פתיחה "לקריאת התורה בחג השבועות , שעומדים לקרוא בה על קבלת התורה וכאילו לקבלה מחדש . הפיוט בנוי על סדר א " ב כפול ולאחריהם באקרוסטיכון שם המחבר : "מאיר ברבי יצחק יגדל בתורה ובמעשים טובים אמן חזק . " כל השורות מסתיימות בהברה "תא . " המחבר שימש ככל הנראה חזן בוורמייזא במאה האחת עשרה . חלקו האחד של הפיוט הוא הלל ושבח לבורא , וחלקו האחר ויכוח עם אומות העולם , שנרמז בו רוב הטוב הצפון ליראים בעולם הבא . אקדמות נאמר בקרב יהודי אשכנז בלחן מיוחד קודם שמתחילים לקרוא בתורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור