אצילות

בספרות "הקבלה נקרא עולם האצילות העולם הראשון מארבעה עולמות שנאצלו מן האלוהות : אצילות , בריאה , יצירה , עשייה ( אבי " ע . ( עולם העשייה הוא הנמוך ביותר ועולם האצילות גבוה מכולם . לפי תורת הניאופלטוניזם והגנוסטיקה העולם כולו נאצל מן האלוהות שאינה בשינוי . ברעיונות אלה דנה גם הפילוסופיה היהודית הדתית של ימי הביניים , רובם נדחו אך היו שקיבלו את התפיסה על האצלת כוחות הנובעים מן הישויות העליונות אל העולם השפל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור