אפיקורוס

כופר בעיקרי האמונה ופורק עול הדת , שאין לו חלק לעולם הבא ( סנהדרין צ ע " א . ( על שם הפילוסוף היווני אפיקורוס 270-342 ) לפני סה " נ . ( הוא כפר בהשגחה העליונה ובעולם הבא , וראה בעונג החושני והרוחני בעולם הזה את תכלית החיים . הרמב"ם כולל על פי הגמרא במושג אפיקורוס גם את המבזה תורה ולומדיה . לפי דין אין ללמוד את ספריהם ואת תורתם ואין להתווכח עם אפיקורוס מישראל . אך כלפי כופרים מבני אומות העולם נאמר : "ודע מה שתשיב לאפיקורוס " ( משנה אבות ב , יד . 1  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור