אפיקומן

מיוונית : קינוח סעודה . מכאן עבר ככינוי ל"כזית מצה " שאוכלים בתום הסעודה "בליל הסדר כזכר לקרבן הפסח שהיה נאכל על השובע . בליל הסדר מניחים לפני בעל הבית שלוש מצות . הוא בוצע את האמצעית " ) יחץ , (" ואת חלקה הגדול — האפיקומן — הוא שומר עד לסוף הסעודה " ) צפון . (" נוהגים לכסות את האפיקומן כזכר ל"משארתם צרורות בשמלתם " ( שמות יב , לד . ( ויש שמניחים אותו על הכתף , במקצת עדות הילדים נוהגים לגנוב את האפיקומן ולהחזירו תמורת מתנה שיקבלו . אפשר שהמקור לכך במנהג עתיק שמוזכר בתלמוד "חוטפים מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא יישנו " ( פסחים קיט ע " א . ( אכילת האפיקומן מסמנת , כאמור , את סיום סעודת החג , ואחריה אין לאכול מאומה עד לבוקר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור