אפוקליפסה

ספרות חזון , שמתגלים בה סודות הבריאה , העולמות העליונים והתחתונים ואחרית הימים . אלה ספרים פסבדץ אפיגראפיים , כלומר , מייחסים את חיבורם לאישים מפורסמים מן העבר אך מחבריהם האמיתיים אינם ידועים . הספרים מיוחסים לתקופה שמן המאה השנייה לפני סה"נ ועד למאה השנייה לסה " נ , ונתחברו ככל הנראה תוך מגמה לעודד את העם בשעות קשות ולרומם את רוחו . סיגנון האפוקאליפסה הוא סיגנון מקראי גבוה , עברי או ארמי . כמעט כל יצירות האפוקאליפסה נתקדשו בתרגומי הנוצרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור