אפולוגטיקה

סנגוריה ספרותית על הדת . תחילתה של האפולוגטיקה היהודית בתקופה ההלניסטית משהתנגשה עם התרבות _היוונית . "יוסף בן מתתיהו חיבר ספר בשם "נגד אפיון , " והכחיש בו את האשמותיו של אפיון ( נואם יווני , במאה הראשונה לסה " נ ) נגד היהודים . בתלמוד ובמדרשים נשתמרו ויכוחים רבים בין רבותינו לבין מתנגדיהם , ובהם מגינים חכמים על תורת ישראל בפני עובדי אלילים ומינים . בימי הביניים רבו כתבי האפולוגטיקה שיצאו להגן על דת ישראל מפני מתקיפיה מבין ראשי הנוצרים והאיסלאם ( רב "סעדיה גאון , רבי "יהודה הלוי , ר י אברהם "אבן עזרא ואחרים . ( באותה תקופה נכתבו ספרי האפולוגטיקה "אבן בוחן " לשם טוב אבן שפרוט , "ניצחון" ליום טוב _ליפמן _מילהאוזן מפראג ואחרים . בשלהי ימי הביניים טרחו לסתור עלילות כזב על היהודים , ובייחוד עלילות הדם שטפלו על היהודים . כך נצטרף ההומאניסט הגרמני _יוהאןרויכלין למגינים . בראשית הזמן החרש נתפרסמו ספרו של "מנשה בן ישראל "תשועת ישראל" וספרו של משה "מנדלסון " ירושלים . " במאה הי " ט שימשה האפולוגטיקה במאבק למען • האמנציפאציה ,  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור